2010 : Photos Inde du nord

 

Fort agra

fatehpur-sikri

Taj Mahal

gwalior

Khajuraho temples

Khajuraho village

delhi

varanassi 23

varanassi 24

varanassi 25

varanassi 26

kolkata

darjeeling 29

darjeeling 30

kolkata 1

kolkata 2

jaipur

roopangarh

pushkar

bundi

chittorgarh

udaipur

ranakpur trajet

ranakpur

jodhpur trajet

jodhpur

khuri

jaisalmer

kichan

bikaner

Deshnok

Mandawa

Delhi 2

Haridwar

rishikesh

rishikesh 2